U heeft een fantastisch idee en u bent de perfecte man of vrouw om het uit te voeren. Waarom zou u het nog op papier zetten? Voor u zelf. U wilt niet alleen denken dat u een goed idee heeft, maar ook kunnen uitleggen waarom het zo’n goed idee is. Bij het opstellen van een ondernemingsplan wordt u gedwongen goed na te denken over de kansen, maar ook over de bedreigingen voor uw onderneming.

U kunt dat beter tijdens het opstellen van een plan doen dan wanneer u al een bedrijf hebt en opeens geconfronteerd wordt met onverwachte ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van het business plan gaat u nog een keer goed na welk probleem u met uw product of dienst oplost bij uw potentiele klanten, op welke manier u zich onderscheidt van uw concurrenten en hoe de markt zich ontwikkelt. Door het op te schrijven in een ondernemingsplan ziet u, maar zien ook uw financiers heel duidelijk waar uw sterkten liggen.

Zwakten en risico’s

Ook de zwakten en risico’s worden in het plan duidelijk. Hier kunt u op anticiperen, oplossingen voor zoeken. Wanneer u een goed business plan heeft weet u voordat u start, hoeveel u moet verkopen om in uw levensbehoeften te voorzien en hoe lang u het kunt volhouden als u minder verkoopt. Ook dat is belangrijk.

Financieel plan

Om een goed business plan te kunnen opstellen heeft u kennis nodig van uw markt, uw concurrenten en doelgroepen. Ook heeft u financiële kennis nodig. Eén van de belangrijke onderdelen van het ondernemingsplan is het financieel plan. Het financiële plan is een cijfermatige vertaling van uw idee. Het laat u zien hoe uw bedrijf zich naar verwachting de komende jaren in financieel opzicht zal ontwikkelen. Voor een financier is uw business plan, inclusief het daarbij behorende financieel plan belangrijke informatie. Op grond van deze informatie, tezamen met zijn beoordeling van uw ondernemerskwaliteiten zal hij besluiten u wel of geen financiering te verstrekken.

Toekomst en zekerheid

Ik beschik over gedegen bedrijfskundige opleiding en uitgebreide ervaring waarmee u verzekerd bent van uitstekende ondersteuning bij het opstellen van een business plan. Ik kan u helpen bij het vinden van de juiste gegevens over uw markt, uw concurrenten en doelgroepen. Ik kan u helpen bij het opstellen van lastige financiële overzichten, zoals de investeringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsprognose en bij het op juiste wijze opschrijven van uw ideeën, zodat het voor een financier meteen helder is dat uw bedrijf een goede toekomst heeft.

Creato
‘Het vinden van branchegegevens was vrij gemakkelijk, maar het in kaart brengen van de lokale situatie, de omvang van de doelgroep, hun aankoopgedrag en de concurrenten was erg lastig. Daarvoor was meer uitgebreid onderzoek nodig. Dat onderzoek was noodzakelijk om te weten of op die plek de verwachte omzet ook inderdaad kon worden gehaald.’

[wpforms id=”2820″]

Coaching
12 sessies!

€ 750,- excl. btw

12x hulp bij de start van uw bedrijf!

(Het eerste gesprek is altijd
gratis en vrijblijvend.)

Afspraak maken!
Naar het contactformulier voor een gratis adviesgesprek ondernemen.

Nieuwsbrief ontvangen!

Kijk hier

Voor aanbiedingen!

Meer aanbiedingen!

op werkwijze | tarieven

Klik hier!