Bedrijfsoverdracht, begin tijdig met voorbereiden

Sandra RaemakersFinancieel en Administratief

Werken met de modelovereenkomsten van de belastingdienst.

Bij bedrijfsoverdracht spelen veel aspecten een rol. Niet alleen financiële, juridische en fiscale maar vaak ook emotionele. Overdracht betekent afscheid nemen van wat u met veel moeite heeft opgebouwd. Daarnaast geeft het bedrijf niet alleen een inkomen, maar ook een invulling aan uw leven. Vaak wordt om emotionele redenen het nadenken over een overdracht uitgesteld.

Toch is het goed om tijdig te beginnen met de voorbereiding van een bedrijfsoverdracht. Begint u te laat dan zijn bijvoorbeeld bepaalde gunstige manieren van overdracht niet meer mogelijk.

Levensvatbaar bedrijf

Net als bij de verkoop van een product is het belangrijk om te weten wat een koper belangrijk vindt. Heeft u een bedrijf dat ook in toekomst levensvatbaar is, gelet op de marktomstandigheden en omgevingsfactoren? Indien u op die vraag bevestigend kan antwoorden, kunt u verder met de voorbereiding.

Vaststellen wat u precies wilt verkopen

Alle bezittingen en schulden (activa-passivatransactie) of de aandelen van uw bedrijf? Ook brengt u ruim van tevoren uw bedrijf administratief op orde. U handelt dubieuze debiteuren en andere zaken af die tot dan toe zijn blijven liggen, zoals bijvoorbeeld het opstellen of aanpassen van betalings- en leveringscondities, arbeidsvoorwaarden en -overeenkomsten of het vastleggen van (handels)afspraken. Ook gaat u kritisch kijken naar uw jaarrekening. Behoort alles wat erin staat tot de feitelijke bedrijfsvoering? Staan alle kosten die gemaakt (moeten) worden erin?

Waarde bepalen

De waarde kan worden berekend op basis van resultaten uit het verleden, verwachte resultaten in de toekomst, het eigen vermogen of een combinatie daarvan. Ook marktomstandigheden, organisatorische factoren, het soort koper en fiscale en juridische aspecten kunnen een rol spelen bij de uiteindelijke bepaling van de waarde. Waarde en prijs zijn niet hetzelfde. Waarde is een resultaat van de toegepaste waarderingsmethode. Er zijn veel verschillende waarderingsmethode, waar ik nu niet verder op in zal gaan. De prijs is het resultaat van de onderhandeling. Hierbij spelen koop- en verkoopmotieven, onderhandelingstactiek en financiering ook nog een belangrijke rol.

Onderhandelingen

Indien er een serieuze gegadigde is moet er informatie beschikbaar zijn over het over te nemen bedrijf. Op basis hiervan kan er verder gesproken worden. Wanneer er een akkoord op hoofdlijnen is kan dit worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. De koper kan daarna een due diligence onderzoek in stellen. Volgens kan definitieve overeenkomst worden opgesteld. Vooral in de periode van onderhandeling kan er onrust onder het personeel ontstaan omdat niet alles ongemerkt kan plaatsvinden. Het is daarom raadzaam om een of enkele sleutelpersonen te informeren, zodat het bedrijf wel normaal kan blijven doordraaien.

Formele afwikkeling van de bedrijfsoverdracht

Direct na de overdracht moeten diverse formele zaken worden afgehandeld zoals de financiële afwikkeling tussen verkoper, koper, financiers en debiteuren, aanpassing van de registraties bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst en tenaamstellingen van overeenkomsten, abonnementen etc.

Meer informatie over het voorbereiden van een bedrijfsoverdacht? Neem contact op: sandra@raemakersbedrijfsadvies.nl, telefoonnummer 06 50510395.