Beslissen over investeringsprojecten

Sandra RaemakersFinancieel en Administratief, Ondernemerschap

Beslissen over investeringsprojecten

Een nieuw jaar begint meestal vol met nieuwe ideeën. Plannen die u als ondernemer het komende jaar wilt verwezenlijken. Maar die plannen kosten allen geld. Hoe weet u nu welke investeringsprojecten het snelst of het meeste rendement opleveren?

Indien u een investeringsproject gaat uitvoeren zult u uitgaven moeten doen voor de aanschaf van nieuwe activa, zoals productiemiddelen en voorraden. Het grootste gedeelte hiervan zal bij aanvang plaatsvinden. Om een zinvolle investering te doen, moeten tegenover de uitgaven voldoende ontvangsten staan. Die ontvangsten zijn verwachtingen, u weet nooit zeker over ze binnenkomen. Om te zien of een project zich tijdig terugverdient, kunnen we kijken naar de cashflow.

Terugverdientijd berekenen

Hoe werkt dat nu? Stel, u heeft een plan waarvoor u bij aanvang € 100.000,- in activa moet investeren. Dit is de investering die u bij aanvang van het project doet. Het project kent een looptijd van 4 jaar. Uw winst na belasting is in jaar 1, 2, 3 en 4 gelijk; dat wil zeggen € 15.000,-. Op de investering schrijft u jaarlijks € 20.000,- af. Uw cashflow is dan bij aanvang negatief, – € 100.000,-, in jaar 1, 2 en 3 € 35.000,- en in jaar 4 € 55.000,- (inclusief € 20.000,- desinvestering/restwaarde).

De terugverdienperiode voor dit project is iets minder dan 3 jaar:

Terug te verdienen Cashflow Einde van het jaar
Jaar 1 100.000 35.000 65.000
Jaar 2 65.000 35.000 30.000
Jaar 3 30.000 35.000 Nihil
Jaar 4

Een keuze maken tussen verschillende investeringsprojecten

Maar nu heeft u meerdere ideeën. Hoe maakt u een keuze? Wederom een eenvoudige manier. Door de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit te berekenen. We nemen weer het bovenstaande voorbeeld, maar kijken nu niet naar de cashflow, maar naar de winst na belasting. We berekenen eerst de gemiddelde winst na belasting. Die is hier € 15.000,- ((4 x 15.000)/ 4). Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen is € 60.000,- ((€ 100.000,- + € 20.000,-)/2). Als we 15.000 gedeeld door 60.000 in een percentage uitdrukken, krijgen we 25%. Dit is de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Het project met de hoogste gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit heeft de voorkeur.

Berekening voor uw projecten

Dit zijn relatief simpele methoden om een investering te beoordelen. Ze houden geen rekening met het risico dat u loopt en de daling van de waarde van het geld in de loop van de tijd. Loopt u zelf met plannen, maar weet u niet of dit rendabele investeringsprojecten, neem dan gerust contact op met Raemakers Bedrijfsadvies, sandra@raemakersbedrijfsadvies.nl of 06 50510395. Rekeninghoudende met uw specifieke situatie kunnen wij dan een berekening maken.