Beslissen over investeringsprojecten

Sandra RaemakersFinancieel en Administratief, Ondernemerschap

Beslissen over investeringsprojecten

Een nieuw jaar begint meestal vol met nieuwe ideeën. Plannen die u als ondernemer het komende jaar wilt verwezenlijken. Maar die plannen kosten allen geld. Hoe weet u nu welke investeringsprojecten het snelst of het meeste rendement opleveren? Indien u een investeringsproject gaat uitvoeren zult u uitgaven moeten doen voor de aanschaf van nieuwe activa, zoals … Lees meer

Bedrijfsoverdracht, begin tijdig met voorbereiden

Sandra RaemakersFinancieel en Administratief

Werken met de modelovereenkomsten van de belastingdienst.

Bij bedrijfsoverdracht spelen veel aspecten een rol. Niet alleen financiële, juridische en fiscale maar vaak ook emotionele. Overdracht betekent afscheid nemen van wat u met veel moeite heeft opgebouwd. Daarnaast geeft het bedrijf niet alleen een inkomen, maar ook een invulling aan uw leven. Vaak wordt om emotionele redenen het nadenken over een overdracht uitgesteld. Toch … Lees meer

Hoe maak je een exploitatiebegroting?

Sandra RaemakersFinancieel en Administratief

Financiele toekomst scenerio's doorrekenen en een exploitatiebegroting maken voor uw eigen bedrijf.

U wilt als ondernemer graag weten hoe uw toekomst eruit ziet. Omdat dat zelden perfect te voorspellen is, is het handig om verschillende scenario’s door te rekenen. Wat gebeurt er als mijn omzet met 10% daalt, door een wegopenbreking? Wat gebeurt er met mijn resultaat als ik een extra personeelslid aantrek, maar mijn omzet niet stijgt? … Lees meer

Beoordelen van een financieringsaanvraag

RaemakersFinancieel en Administratief

Waar let de bank op bij een financieringsaanvraag?

Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag kijkt een bank ten eerste naar het business plan en de financiële onderbouwing hiervan. Het plan moet helder en goed verwoord zijn. Vervolgens kijkt een bank of de doelstellingen aansluiten bij marktontwikkelingen en of de beschreven strategie haalbaar is. Daarbij spelen onder meer de volgende factoren een rol. De bank … Lees meer

Financieren met crowdfunding

RaemakersFinancieel en Administratief

Hoe moet je crowdfunding aanpakken?

Heeft u externe financiering nodig voor uw bedrijfsactiviteiten, dan is uw business plan het uitgangspunt. In uw business plan staat wat u wilt financieren, hoe hoog uw financieringsbehoefte is en welke financiers u wilt benaderen. Wilt u gebruik gaan maken van crowdfunding dan zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. In de meeste … Lees meer