U ziet een geweldige kans voor uw bedrijf. Maar kunt u ze ook financieel realiseren? Hoe komt u aan geld voor de uitvoering? Financiering is op vele manieren te realiseren.

Ten eerste kunt u spaargeld inbrengen. Of aandelen in uw bedrijf uitgeven. In het laatste geval maakt u externe aandeelhouders mede-eigenaar van uw bedrijf. U verkoopt dan een deel van het bedrijf. Afhankelijk van de hoogte van de financieringsbehoefte en het risicoprofiel van uw bedrijf, kunt u eigen vermogen aantrekken. U kunt eigen vermogen aantrekken via een financier uit uw netwerk, een private investeerder, crowdfunding, een participatiemaatschappij, of een regionale ontwikkelmaatschappij.

Financiering bedrijfsmiddelen

Wanneer u financiering nodig hebt om bedrijfsmiddelen te kopen, zoals machines of inventaris kunt u een aanvraag voor een lening doen bij een bank of de bedrijfsmiddelen leasen. Informele investeerders, crowdfunding, kredietunies of microfinanciering kunnen een alternatief of aanvulling op de bancaire financiering zijn.

Financiering werkkapitaal

Werkkapitaal voor bijvoorbeeld het inkopen van voorraden of het voorfinancieren van debiteuren, kunt u financieren via factoring of door een rekeningcourantkrediet af te sluiten. Krediet kunt u aanvragen bij een bank, kredietunie of mogelijk bij leveranciers. Voor factoring kunt u terecht bij een factoringmaatschappij.

Subsidies

Daarnaast zijn er diverse subsidies en financieringsregelingen van de overheid voor onder andere duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Deze kunnen uitkomst en ondersteuning bieden bij het aantrekken van zowel eigen als vreemd vermogen.

Adviesgesprek

Kortom, er is een keur aan financieringsmogelijkheden. Welke financieringsvormen zijn nu voor u het meest geschikt? Dat is van veel factoren afhankelijk, onder andere de hoogte van de financieringsbehoefte, de fase waarin uw bedrijf zich bevindt, het risicoprofiel van uw bedrijf en de financieringsbestemming. Besluit u het financieringstraject in te gaan, dan spreken wij een duidelijk plan van aanpak af. Ik kan u vervolgens ondersteunen bij het bepalen van de financieringsbehoefte en structuur, het opstellen van een informatierapport ten behoeve van financiers en het onderhandelen over condities en voorwaarden. In een open en vrijblijvend gesprek informeer ik u over wat ik voor u kan beteken en waar, in uw situatie eventuele inzet van andere partijen nodig kan zijn.

Naar het contactformulier voor een gratis adviesgesprek ondernemen.

Nieuwsbrief ontvangen!

Kijk hier

Voor aanbiedingen!

Meer aanbiedingen!

op werkwijze | tarieven

Klik hier!