Hoe maak je een exploitatiebegroting?

Sandra RaemakersFinancieel en Administratief

Financiele toekomst scenerio's doorrekenen en een exploitatiebegroting maken voor uw eigen bedrijf.

U wilt als ondernemer graag weten hoe uw toekomst eruit ziet. Omdat dat zelden perfect te voorspellen is, is het handig om verschillende scenario’s door te rekenen. Wat gebeurt er als mijn omzet met 10% daalt, door een wegopenbreking? Wat gebeurt er met mijn resultaat als ik een extra personeelslid aantrek, maar mijn omzet niet stijgt? U kunt dit berekenen in een exploitatiebegroting.

In uw exploitatiebegroting zet u de verwachte omzet in een bepaalde periode (bijvoorbeeld het komende kalenderjaar) en alle te verwachte kosten. Onder aan de streep staat uw nettoresultaat. U ziet zo meteen hoeveel omzet u moet hebben om winst te maken en een goed ondernemersloon over te houden. Om zelf een exploitatiebegroting te kunnen maken moet u een beetje handig met excel zijn.

Maak een exploitatiebegroting

Start met uw huidige winst- en verliesrekening in een excelsheet te zetten. Zorg dat u alle formules er goed in hebt staan. Zet ook percentages ernaast. Uw omzet exclusief btw is 100%. Daar gaat uw inkoop vanaf. Wat u overhoudt is uw brutowinst. Daar gaan de personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, algemene kosten, afschrijvingen en rente vanaf. Wat u dan overhoudt is uw nettoresultaat.

Nu kunt u aan de knoppen draaien

Wat gebeurt er met uw resultaat als uw omzet met 10% daalt en uw personeelskosten hetzelfde blijven? Hoeveel meer nettoresultaat houdt u over als u de personeelskosten met 1% kan verlagen? U kunt een exploitatiebegroting maken per jaar, maar ook per week. Wat gebeurt er met uw marge als uw omzet geleidelijk daalt, maar uw inkoop gelijk blijft? Hoelang houdt u het vol? Bij welke omzet gaat u in de min?

Rendement op investeringen

Met een uitgebreide financiële begroting kunt u ook berekenen of de investeringen die u wilt doen wel voldoende rendement opleveren en wat de terugverdientijd is. Het wordt dan wel wat ingewikkelder. Wilt u weten hoe het resultaat van uw bedrijf er onder andere omstandigheden uitziet, neem dan gerust contact op. Raemakers Bedrijfsadvies: telefoon +31 650510395, e-mail sandra@raemakersbedrijfsadvies.nl