Meer kopende klanten met een afgewogen assortiment

Sandra RaemakersMarketing en Verkoop

Meer kopende klanten met een afgewogen assortiment

U bent al enige tijd gevestigd in een mooi winkelcentrum. Er zijn nog geen problemen, maar de omzet loopt een klein beetje terug. Dan is het prettig als u wat meer inzicht in het koopproces krijgt. Hoe kunt van inwoners in het verzorgingsgebied bezoekers aan de winkel maken? En hoe kunt u van deze bezoekers dan kopende klanten maken die zoveel mogelijk artikelen uit het assortiment meenemen?

Om te weten welke acties u kunt ondernemen, moet u eerst weten welke aspecten van invloed zijn op de omzet. U moet weten wat uw verzorgingsgebied is, met andere woorden hoe groot is het gebied waar u uw klanten uit betrekt? Vervolgens gaat u kijken wat het percentage unieke bezoekers hiervan is en hoe vaak deze komen. Zo berekent u het aantal bezoekers: Verzorgingsgebied maal percentage unieke bezoekers maal bezoekfrequentie.

Meer kopende klanten

Als retailer wilt u niet alleen weten hoeveel bezoekers u heeft. U wilt vooral weten hoeveel kopende bezoekers u heeft. Het aantal bezoekers maal het percentage dat daadwerkelijk koopt, is het aantal kopende klanten. Vervolgens kunt u dit vermenigvuldigen met het gemiddeld bonbedrag (te berekenen door het gemiddeld aantal artikelen per klant te vermenigvuldigen met de gemiddelde artikelprijs). Nu heeft u een benadering van uw huidige omzet. Een benadering..

Attractiewaarde en transactiewaarde van de winkelformule

Waarom zou u zo ingewikkeld doen als de kassa het al nauwkeurig aangeeft? Op de onderdelen uit deze berekening kunt u sturen, acties ondernemen. Het eerste deel van de berekening geeft de attractiewaarde van de winkelformule weer. Kunt u voldoende bezoekers naar de winkel trekken. Het tweede deel de transactiewaarde. In hoeverre bent u in staat de bezoekers te veranderen in kopers.

Assortimentkeuzes maken

Wat kunt u hiermee? U kunt het gebruiken om uw eigen formule af te zetten tegen die van concurrenten. Behalen zij op dezelfde manier hun omzet of scoren ze op zaken als gemiddelde artikelprijs, bezoekfrequentie heel anders? U kunt het ook gebruiken voor een interne sterkte en zwakte analyse van uw assortiment. Wat zijn de afdelingen die veel bezoekers hebben, maar weinig verkopen en welke afdelingen hebben weinig kijkers, maar veel kopers? Uiteindelijk wilt u de afdelingen met veel bezoekers en veel verkopen verder uitbouwen. De kijkafdelingen zijn van belang voor de aantrekkelijkheid van de winkel. De afdelingen waar weinig bezoekers komen en weinig wordt verkocht, kosten geld.

Wilt u meer weten over hoe u het assortiment kunt doorlichten en onderbouwde keuzes kunt maken om uw omzet te verhogen? Neem dan gerust contact op met Raemakers Bedrijfsadvies, sandra@raemakersbedrijfsadvies.nl of 06 50510395.