Stappenplan eigen bedrijf

RaemakersOndernemerschap

Stappenplan eigen bedrijf. Hoe start je een eigen bedrijf in Nederland?

Bij de start van een bedrijf komt veel kijken. In dit artikel staan de belangrijkste stappen die u moet doorlopen. Een aantal kunt u gelijktijdig uitvoeren.

STAPPENPLAN EIGEN BEDRIJF

1. Onderzoek de mogelijkheden

U wilt een bedrijf starten. Weet u al wat voor een soort bedrijf? Wat u gaat verkopen of welke diensten u gaat leveren? En of ondernemen eigenlijk wel iets voor u is? Het is goed om eerst goed te kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Praat bijvoorbeeld eens met een adviseur of een ondernemer over uw ideeën.

2. Verken de markt en bepaal uw strategie

U heeft besloten dat u een bedrijf wilt starten. Dan is het goed om ook een business plan op te stellen. Wanneer u een business plan gaat schrijven, moet u de markt waarop u zich gaat richten verkennen. U moet marktonderzoek doen en uw strategie bepalen. Wat speelt er in de branche? Wie zijn uw klanten en wat willen ze? Hoe kunt u zich onderscheiden van uw concurrenten? Dit zijn vragen die u moet beantwoorden voordat u het bedrijf daadwerkelijk start.

3. Maak een financieel plan en onderzoek of u financiering nodig heeft

Een onderdeel van het business plan is het financieel plan. Het financieel plan laat zien hoeveel geld u nodig heeft en waar u dat vandaan haalt. Hiermee krijgt u ook inzicht in de kansen van uw bedrijf. U kunt zo vooraf inschatten of uw bedrijf rendabel is.

4. Bedenk uw bedrijfsnaam

Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, gemakkelijk te onthouden én maakt duidelijk wat u te bieden heeft. Onderzoek of uw bedrijfsnaam nog niet bestaat.

5. Kies een rechtsvorm

Uw bedrijf heeft ook een rechtsvorm nodig. De rechtsvorm bepaalt uw aansprakelijkheid, maar ook welke belastingen u moet betalen en of u fiscale voordelen krijgt.

6. Zorg dat uw administratie aan de eisen voldoet

U bent als ondernemer verplicht een administratie bij te houden. U moet duidelijk kunnen laten zien hoeveel btw u moet betalen of hoeveel btw u terugkrijgt. In Nederland bent u wettelijk verplicht een boekhouding zeven jaar te bewaren.

7. Ga na welke verzekeringen u nodig heeft

Als u in Nederland woont of hier inkomen hebt, bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Ook bent u verplicht om sociale premies af te dragen. Daarnaast zijn er verschillende bedrijfsrisico’s waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen. Breng uw bedrijfsrisico’s in kaart en probeer ze zoveel mogelijk te beperken of af te dekken, bijvoorbeeld met bedrijfsverzekeringen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

8. Stel algemene voorwaarden op

Met de algemene voorwaarden maakt u duidelijk welke rechten en plichten u en uw klanten over en weer hebben. U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank. Het is niet verplicht, maar kan wel handig zijn, bijvoorbeeld wanneer u uw voorwaarden niet aan uw klant kunt overhandigen of ter voorkoming dat er discussie ontstaat over welke voorwaarden van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.

9. Controleer of uw bedrijf aan alle eisen voldoet

U heeft geen speciaal diploma nodig om als ondernemer te mogen starten. Maar soms moet u als ondernemer wel aan bepaalde beroepseisen voldoen. U kunt ook te maken krijgen met eisen aan uw bedrijfsruimte. De locatie van uw bedrijf moet bijvoorbeeld passen binnen het gemeentelijk bestemmingsplan. Ook moet uw pand aan de brandveiligheid- en milieueisen voldoen.

10. Schrijf uw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel en de belastingdienst

Kamer van Koophandel zal uw gegevens doorgeven aan de belastingdienst. Bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunt u meteen uw aanmelding bij de belastingdienst en uw btw-nummer regelen.

11. Registreer uw bedrijf als werkgever

Als u van plan bent om personeel in te huren, moet u zich ook bij de belastingdienst als werkgever voor de loonbelasting en sociale zekerheid registreren.

12. Open een zakelijke rekening

Vaak maakt u voordat u klanten bedient al kosten voor uw bedrijf. Open daarom tijdig een zakelijke rekening.

13. Van start en klanten werven

Uw business plan is rond, de financiering is geregeld, uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nu klanten werven!

Bent u ondernemer van buitenlandse afkomst, dan dient u ook te voldoen aan de voorwaarden voor een verblijf in Nederland. Deze voorwaarden staan beschreven op de website van de IND. Heeft u vragen over deze stappen of zou u graag iemand hebben die u helpt met het doorlopen van deze stappen, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Raemakers Bedrijfsadvies: telefoon +31 650510395, e-mail sandra@raemakersbedrijfsadvies.nl