Een bedrijf leiden onder grimmige omstandigheden is niet gemakkelijk. Snelle verbetering van de bedrijfsvoering is dan essentieel. Hoe weet u waar en hoe u moet ingrijpen, zodat u de controle over uw bedrijf behoudt?

Crisismanagement

In deze omstandigheden heeft u meestal geen tijd om rustig na te denken, te plannen of te experimenteren. U moet vaak meteen en op meerdere vlakken tegelijk ingrijpen. Meestal betreft het probleem een combinatie van diverse zaken die in het verleden onvoldoende aandacht hebben gekregen. Een reorganisatie kost tijd en geld, twee zaken die er vaak onvoldoende zijn.

Verbetering van de bedrijfsvoering

Ik maak een analyse van de actuele situatie van uw bedrijf. Ik analyseer waar uw bedrijf nu staat en wat de alternatieven zijn, inclusief financiële onderbouwing. Vervolgens kunnen wij samen een tijdpad bepalen en acties uitzetten. Van belang daarbij zijn het verbeteren van de bedrijfsvoering zonder daarbij de belangen van betrokkenen en de organisatiecultuur uit het oog te verliezen. Cruciaal is het behouden van financiering en mogelijk ook het aantrekken van nieuwe financiering.

Naar het contactformulier voor een gratis adviesgesprek ondernemen.

Nieuwsbrief ontvangen!

Kijk hier

Voor aanbiedingen!

Meer aanbiedingen!

op werkwijze | tarieven

Klik hier!