Starten als zzp-er

RaemakersOndernemerschap

Werken met de modelovereenkomsten van de belastingdienst.

Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen

Starten als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) kan heel snel gaan, bijvoorbeeld wanneer u in een dienstverlenende beroep aan de slag gaat. U kunt dan soms zonder of met maar een gering startkapitaal beginnen. Toch zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. De belastingdienst bijvoorbeeld.

Als zzp’er werkt u voor verschillende opdrachtgevers, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Denk aan een tekstschrijver, interim manager, een metselaar die voor allerlei aannemers klussen uitvoert of een fotograaf. Voor zzp’ers gelden veel regels die ook voor andere ondernemers gelden, zoals inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Zzp-er is geen aparte rechtsvorm. Veel zzp’ers kiezen voor een eenmanszaak of een bv. In het stappenplan eigen bedrijf kunt u terugvinden wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf.

Zelfstandig of toch niet?

Als zzp’er loopt u soms het risico op een verkapt dienstverband. Uw situatie lijkt dan sterk op werken in dienstverband. U vindt dat u zelfstandig bent, maar de Belastingdienst en het UWV zien dat soms anders. Daarom was er voorheen de VAR-verklaring. De VAR-verklaring voor zzp’ers is per 1 mei 2016 vervangen door een nieuw systeem van modelovereenkomsten.

Waar voorheen alleen de zzp’er aansprakelijk was voor schijnzelfstandigheid, zijn dit vanaf 1 mei 2016 de opdrachtnemer én de opdrachtgever. Ze zijn nu beiden verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie en daardoor ook allebei aansprakelijk te stellen als de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateert.

De modelovereenkomsten worden per sector opgesteld en op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. Zzp’ers en bedrijven kunnen de contracten downloaden, invullen en (her)gebruiken. De modelovereenkomsten zijn vooraf door de Belastingdienst goedgekeurd en bieden dus al vooraf zekerheid voor de opdrachtgevers dat geen loonheffing hoeft te worden afgedragen. Dit geldt uiteraard alleen als de bepalingen ook worden nageleefd. Als blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen.

Ik wil als zelfstandige een opdracht aannemen, wat moet ik doen?

Het is handig om een modelovereenkomst te gebruiken, maar het is niet verplicht. Zolang u en uw opdrachtgever werken volgens één van de modelovereenkomsten die u op de site van de belastingdienst kunt downloaden, weten u en uw opdrachtgever zeker dat er geen sprake is van loondienst en dat er geen loonheffingen hoeven te worden betaald.

Bij het beoordelen van de overeenkomsten heeft de belastingdienst alleen gekeken naar fiscaal relevante bepalingen. Dit zijn de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst. Deze bepalingen zijn geel gemarkeerd. Deze bepalingen mag u niet aanpassen. De niet- gemarkeerde artikelen kunt u aanpassen aan uw eigen situatie, zolang dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

U hoeft een algemene modelovereenkomst niet opnieuw aan de belastingdienst voor te leggen. Het is wel verstandig om vast te leggen volgens welke modelovereenkomst u en uw opdrachtgever gaan werken. U kunt in de mail waarin u afspraken met uw opdrachtgever maakt verwijzen naar het nummer van de modelovereenkomst en de algemene voorwaarden en daarbij de modelovereenkomst en algemene voorwaarden als bijlage meesturen.

Wilt u meer weten over starten als zzp-er, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Raemakers Bedrijfsadvies: telefoon +31 650510395, e-mail sandra@raemakersbedrijfsadvies.nl